Largest eyewear range immediately available!
CO2-nøytral ut- og returtransport  
30 dagers returrett  
0
0
Handlekurv
 
Your basket is empty.
0
0
solbriller
briller
sportsbriller

 
 
 

Generelle forretningsbetingelser

 
Startside  > Generelle forretningsbetingelser
Generelle forretningsbetingelser
 

§ 1 Virkeområde

(1) For kontrakter om salg og levering av løsøre (heretter kalt: "Vare") mellom deg som kunde og oss, Edeloptics GmbH, Barmbeker Str 40, 20354 Hamburg, gjelder utelukkende følgende generelle forretningsvilkår (heretter kalt: "Vilkår") i den versjonen som gjelder på tidspunktet for kontraktsinngåelsen. Avvikende vilkår fra din side anerkjennes ikke, med mindre vi uttrykkelig har godtatt dem.
(2) Disse vilkårene gjelder kun hvis du er en forbruker i samsvar med § 13 i den tyske BGB (Bürgerliches Gesetzbuch). Forbruker i samsvar med § 13 BGB er enhver fysisk person som inngår en rettshandel med et formål som verken kan tilskrives en næringsaktivitet eller selvstendig yrkesaktivitet.

§ 2 Tilbud og kontraktsinngåelse

(1) Fremstillingen av våre produkter i vår nettbutikk, i brosjyrer, annonser og annet reklamemateriell samt i vår butikk i Hamburg i Tyskland, representerer ikke et juridisk bindende tilbud, men bare en invitasjon til at du kan gi tilbud (et såkalt "invitatio ad referendum").
(2) Ved bestilling i vår nettbutikk gir du oss en bindende bestilling på varene som befinner seg i handlekurven din ved å klikke på "Kjøp"-knappen på slutten av bestillingsprosessen. Vi vil bekrefte mottak av bestillingen via e-post umiddelbart etter at du har sendt inn din bestilling (mottaksbekreftelse). Mottaksbekreftelsen representerer fortsatt ingen aksept av kjøpskontrakten. Kjøpekontrakten anses først inngått når vi godtar din nettbestilling ved å sende en egen ordrebekreftelse via e-post eller ved levering av varene til deg innen fem dager.
(3) Vi lagrer kontraktteksten og sender deg bestillingsopplysningene via e-post. Disse vilkårene kan du når som helst lese her.
Du kan se tidligere bestillinger på din kundekonto online.

§ 3 Priser

(1) Alle priser er oppgitt eksklusive forsendelseskostnader. Beløpet på Fraktkostander du blir belastet fremgår av vår liste over forsendelseskostnader.
(2) For leveringen gjelder våre priser på bestillingstidspunktet for varen i den valutaen du har valgt. Alle priser inkluderer lovbestemt merverdiavgift i henhold til gjeldende satser for forsendelse til land i EU. For forsendelser til land utenfor EU beregner vi ikke merverdiavgift. Du må imidlertid eventuelt betale merverdiavgift og eventuelle andre tollavgifter ved import i det landet du mottar varene fra oss. Ved forsendelse til Sveits betaler vi eventuell merverdiavgift ved import og alle tollavgifter, dvs. at det ikke påløper andre kostnader for deg i tillegg til prisen som er angitt i den lokale valutaen pluss Fraktkostander.

§ 4 Betalingsmåter, levering, forsendelse

(1) Den fulle kjøpesummen forfaller umiddelbart ved kontraktsinngåelsen, med mindre det er angitt noe annet i følgende bestemmelser i punktene
2 - 4.
(2) Du kan velge mellom følgende betalingsmåter:
  • Kredittkort. Per i dag aksepterer vi følgende kort: Visa, Mastercard, American Express. Ved betaling med kredittkort vil kontoen din bli belastet når varen sendes.
  • Forskuddsbetaling (forskuddsbetaling forfaller etter 10 virkedager etter at vi har sendt deg en bestillingsbekreftelse. Skulle betalingen ikke være godskrevet vår bankkonto senest etter 21 dager, vil bestillingen automatisk bli kansellert.)


(3) Leveringen skjer etter mottatt betaling, i oppkrav eller etter at betalingstilbyderen du har valgt, bekrefter risikoens overgang.
(4) Vi bestemmer etter eget skjønn forsendelsestype, transportvei og speditør, med mindre noe annet er uttrykkelig avtalt mellom partene.
(5) Ved forsinkelse av leveringen vil du bli informert umiddelbart.

§ 5 Motregning, tilbakeholdelse

Du har kun rett til å foreta motregning i den grad motkravene er ubestridt eller rettskraftige. Du har kun rett til tilbakeholdelse på grunn av motkrav som utspringer fra samme rettsforhold.

§ 6 Returrett

Dersom du har bestilt varen i vår nettbutikk, har du følgende returrett:
Angrerett:

Returrett

Du kan returnere bestilte varer i løpet av 30 dager uten å oppgi grunn. Fristen begynner etter mottak av denne skriftlige meldingen (f. eks. som brev, faks, epost), men ikke før mottaker har mottatt varen (ved gjentagende levering av lignende vare ikke før mottak av første dellevering) og heller ikke før vi har oppfylt vår informasjonsplikt i henhold til artikkel 246 § 2 i forbindelse med § 1 avsnitt 1 og 2 i EGBGB samt våre plikter i henhold til § 312g avsnitt 1 setning 1 i BGB i forbindelse med artikkel 246 § 3 i EGBGB. Kun for varer som ikke kan sendes (f. eks. voluminøse varer) kan du også kreve å avtale henting av retur. For å overholde fristen er det nok å sende varen til riktig tid eller kreve retur ved henting. I slike tilfeller skjer retur for vår kostnad og risiko. All retur skal meldes til:

Edeloptics GmbH
Straßenbahnring 19a
20251 Hamburg
Tyskland
Faks: +49 40 689878-828
Epost: info@edel-optics.com


Dersom retur skal hentes, hentes varen hos deg.

Konsekvenser ved retur

Dersom du ønsker å returnere en vare, må hele varen og alt som hører til returneres. Dersom varen er skadet, eller verdien forringet (f. eks. som følge av bruk), må du erstatte den tapte verdien. Dersom varen viser tegn på bruk eller skade, må du erstatte den tapte verdien dersom dette ikke skyldes opprinnelig feil eller mangel ved varen eller testing av dens egenskaper eller funksjoner. Under ""Testing av egenskaper og funksjoner» forstår man testing og utprøving av den aktuelle varen slik det er mulig og vanlig i butikk. Slik erstatning skal skje innen 30 dager. Fristen starter for deg i det du sender varen i retur eller sender et innløsningskrav, for oss i det vi mottar varen.

Finansierte transaksjoner

Dersom du finansierer denne avtalen ved hjel av lån og senere benytter deg av returretten, er du ikke lenger bundet til låneavtalen dersom begge avtalene danner en økonomisk enhet. Dette gjelder spesielt dersom vi samtidig er din långiver eller dersom din långiver samarbeider med oss. Dersom vi allerede har mottatt lånet når kanselleringen kommer eller varen returneres, overtar din lånegiver overfor deg de rettslige følgende av kanselleringen eller returen med tanke på våre rettigheter og plikter i finansieringsavtalen. Dersom du i størst mulig grad ønsker å unngå en kontraktsmessig binding, kan du gjøre bruk av returretten og tilbakekalle låneavtalen dersom det foreligger en slik rett.

Slutt på informasjon om angreretten


§ 7 Unntak fra returrett

Returretten gjelder ikke for eksterne salgskontrakter om levering av varer som er produsert i henhold til kundens spesifikasjoner eller som er klart tilpasset individuelle behov.

§ 8 Eiendomsforbehold (salgspant)

Vi forbeholder oss eiendomsretten til kjøpsgjenstanden inntil kjøpesummen er fullt betalt.

§ 9 Mangelsansvar, garanti

(1) Det gjelder en frist for mangelsansvar på to år. Mangelsansvarsfristen begynner å løpe når du mottar varen.
Forbruks- og slitedeler er unntatt fra mangelsansvaret.
(2) Vi garanterer ikke for skader eller mangler som du selv har påført varen ved feil bruk, lagring, betjening eller feil eller skjødesløs behandling. Du kan ikke gjøre gjeldende krav om erstatning av refusjon av utgifter til egen utbedring, med mindre du har gitt oss en rimelig frist til å utbedre manglene uten at vi har utført dette.

§ 10 Sluttbestemmelser

(1) Lovene i Forbundsrepublikken Tyskland skal gjelde med unntak av FNs internasjonale kjøpsrett.
(2) Ved bestilling i vår nettbutikk har du muligheten til å velge [VERTRAGSSPRACHEN] som kontraktspråk. Dersom du kjøper varen i vår butikk i Hamburg i Tyskland, er kontraktspråket tysk.
(3) Dersom du ikke har noe generelt verneting i Tyskland eller flytter bopel fra Tyskland til et annet land etter kontraktsinngåelsen, eller hvis din bopel på tidspunktet for reklamasjonen er ukjent, er vernetinget for alle tvister som måtte oppstå i forbindelse med denne kontrakten i Hamburg i Tyskland.

Utgave 28.8.2012

Edeloptics GmbH
Straßenbahnring 19a
20251 Hamburg
Tyskland


Telefon: +47 21956212
Faks: +49 40 689878-828
E-post: info@edel-optics.com
Internett:


Forretningsfører som representerer selskapet: Dennis Martens

Registreringsinstans: Amtsgericht Hamburg
Registreringsnummer: HRB 108926
Registreringsnummer for merverdiavgift: DE264070174

Platform of the EU Comission for online dispute settlement: http://ec.europa.eu/consumers/odr